Draw Tool

1 vote
Version: 
1.0
Date Updated: 
10/15/2013
Author Name: 
andrfil

Simple tool for drawing in 3dsmax viewport. Usefull for making graphic comments and markers in scene.

AttachmentSize
drawtool.ms9.1 KB

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
neialdani's picture

Draw Tool

Scene Note Pro, .max dosyasına kalıcı olarak kaydedilir ve .max dosyası açılmış olan bu betiği kullanarak desteklenen 3ds Max sürümünden herhangi bir kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda erişilebilir. Yazma ipuçları alabilir, başkalarıyla analiz edebilir ve bu durumda daha yararlı materyaller için web site analizi alabilirsiniz. Umarım bu araçla ilgili yardım alırsın.

andrfil's picture

Size is only for eraser.

Size is only for eraser.

Trump Made You Cry's picture

size

Size doesn't seem to work?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.